Bli vår partner på 
Hållbart Näringsliv

Som partner kan ditt företag/organisation på ett tydligt sätt presentera er kompetens, era produkter, era verktyg eller goda exempel för besökarna. Läs mer våra sex partnerpaket nedan.

Våra partnerpaket: 

1. Huvudpartner
2. Eventpartner
3. Frukostseminarium
4. Break out session
5. VIP lunch 
6. Mötespartner

  1. Huvudpartner

  (fullbokat)

  Som huvudpartner är ni med oss hela vägen från start till målgång! 

  Under våren 2018 lanserade vi sajten Företagsrankning på Dagens industris plattform i samarbete med Aktuell Hållbarhet. Här har ni möjlighet att lyfta aktuella kampanjer och visa upp er som en viktigt partner för ett hållbart näringsliv. Utöver sajten kommer vi varannan vecka ut med nyhetsbrev inom temat. Vi erbjuder max 4 företag/organisationer att vara huvudpartner samt exklusivitet inom sin bransch på denna nivå.

  I partnerskapet ingår:

  •  Synbarhet på  Hållbart Näringsliv under 1 år.
  • Synbarhet i nyhetsbrev under 2018 och helsida i Aktuell Hållbarhet den 21 november som även delas ut på eventet.
  • Logga i marknadsföringen inför eventet.
  • Utställare plats på eventet
  • Val av Frukostseminarium, Break-out eller VIP lunch under eventet 
  • Exklusivitet inom din bransch som huvudpartner, dock inte på eventet i övrigt.
  • Möjlighet att köpa till one-to-one möten under eventet.
  • 3 VIP biljetter till kvällens galamiddag med prisutdelningar

  2. Eventpartner

   Ni syns tydligt med i vår utställning som är placerad i direkt anslutning till åhörarsalen och alla kaffepauser och måltider serveras i utställarområdet.

  I partnerskapet ingår: 

  • Vi tillhandahåller en monteryta från 3 kvm och uppåt
  • Vi förser er med ståbord, elanslutning och internetuppkoppling.
  • Vi tillhandahåller 1 åhörarbiljett som ger tillträde till seminarier + 2 närvarande monterpersonal 
  • Presenterarade som partner i både tryckt och digitalt konferensprogram med logotyp.
  • 2 VIP biljetter till kvällens galamiddag med prisutdelningar

  3. Frukostseminarium 

  (fullbokat)

  Som frukostpartner har ni möjlighet att arrangera ett eget frukostseminarium i konferensens lokaler innan programmet börjar under cirka 45 minuter. 

  Frukostseminariet ska vara kostnadsfritt och tillgängligt både för konferensdeltagarna och för deltagare utifrån som enbart vill närvara vid frukosten. Vi erbjuder max fyra frukostseminarier på Hållbart Näringsliv (Detta partnerskap inkluderar också alla förmåner och åtaganden ur PARTNER: Utställare paketen).

  I partnerskapet ingår: 

  • Vi tillhandahåller en lokal före konferensprogrammet startar.
  • Vi dukar fram frukost till era deltagare
  • Vi länkar till information om ert frukostmöte i vårt konferensprogram
  • Vi skickar inbjudan till konferensdeltagarna ca 2 veckor innan konferensdagen med information om frukostseminariet. 
  • Vi tillhandahåller befintlig teknik i lokalen. 
  • Vi tillhandahåller landningssida för anmälningar till frukosten samt förser er med länk för anmälningar.
  • Vi tillhandahåller er pressmaterial för marknadsföring.
  • Vi tillhandahåller 1-2 timmars genomgång och avstämning av ert innehåll för bästa möjliga utbyte för våra inbjudna deltagare.
  • Projektledning och genomgång av agenda.

  4. Break out-session 

  (fullbokat)

  Som partner till en breakout-session har ni en unik möjlighet att föra dialog med deltagarna. Det är ett ypperligt tillfälle att presentera och lyfta din organisations kompetens, produkter eller tjänster. Seminariet skapas i samarbete med Aktuell Hållbarhet och presenteras som ”I samarbete med (din organisations namn). Vi erbjuder 6-9 breakout-sessioner. (Detta partnerskap inkluderar också alla förmåner och åtaganden som Eventpartnerpaketet erbjuder).

  I partnerskapet ingår: 

  • Vi tillhandahåller en lokal som storleksmässigt är anpassat för er session. 
  • Vi presenterar er breakout session som ett av flera valbara seminarier under dagen.
  • Vi låter er ta del av vilka deltagare som vid anmälningsförfarandet visat intresse av att närvara vid vår gemensamma breakout-session. 
  • Vi tillhandahåller befintlig teknik i lokalen 
  • Vi upplåter monteryta för utställarplats i lokalen under hela konferensdagen
  • Vi presenterar er logotyp som ”partner” i tryckt och digitalt program.
  • Vi tillhandahåller 3 deltagarbiljetter (för personer utöver talare) 
  • Vi säkerställer att ni presenteras som ensam avsändare för sessionen.
  • Projektledning och genomgång av agenda. 
  • Aktuell Hållbarhet har rätten att flytta en breakout till frukostpartner om vi inte hittar en intressant agenda/innehåll för våra deltagare.

  5. VIP Lunch

  Som lunchpartner har ni möjlighet att arrangera en egen VIP-lunch under konferensen och samla en intressant skara för att driva en rundabordiskussion, alternativt enklare föreläsning. Lunchen är kostnadsfri för deltagarna. Vi erbjuder max två VIP luncher på Hållbart Näringsliv. (Detta partnerskap inkluderar också alla förmåner och åtaganden ur Eventpartner).

    I partnerskapet ingår: 

  • Vi tillhandahåller en mindre lokal under lunchen
  • Vi dukar fram sittande lunch till era deltagare
  •  Vi länkar till information om er lunch i vårt konferensprogram
  • Vi skickar inbjudan till konferensdeltagarna ca 2 veckor innan konferensdagen med information om lunchen
  • Vi tillhandahåller befintlig teknik i lokalen
  • Vi tillhandahåller landningssida för anmälningar till lunchen samt förser er med länk för anmälningar
  • Vi tillhandahåller er pressmaterial för marknadsföring
  • Projektledning och genomgång av agendan

  6. Mötespartner

  Som mötespartner har ditt företag/organisation möjlighet att ta del av dagens seminarium, mingla med deltagare och bygga nya kontakter. Ni har även under dagen en enkel men tydlig mötesplats för deltagare som vill kontakta er och veta mer. Ni syns med i vår utställning som är placerad i direkt anslutning till åhörarsalen, alla kaffepauser och måltider serveras i utställarområdet.

  I partnerskapet ingår:

  • Vi tillhandahåller en monteryta på ca 1 kvm framför pelarna i vinterträdgården.
  • Vi tillhandahåller bordskylt med företagslogga
  • Vi förser er med ståbord och internet
  • Vi tillhandahåller 2st åhörarbiljett som ger tillträde till dagens seminarier. 
  • Vi presenterar er som mötespartner i både tryckt och digitalt konferensprogram med logotyp.

  Tillägg till ert partnerskap

  Bordsvärd vid lunchen

  Som partner enligt någon av ovan alternativ erbjuder vi möjligheten att vara värd för ett av dagens lunchbord.


  Vi bjuder in deltagarna efter bransch och intresse område till sittande lunch där ditt företag agerar lunchvärd. Val av bransch inför lunch kan göras redan vid anmälan till eventet. Totalt ca 5-10 deltagare på bord.

  One-to-one möten 

  Som partner enligt någon av ovan alternativ erbjuder vi möjligheten att boka in one-to-one möten på plats under dagen.

  Efter angiven målgrupp kontaktar Aktuell Hållbarhet deltagare på event för inbjudan till one-to-one möten. Mötena är ca 15 minuter och äger rum i pauser under dagen vid sittande bord. Vi arbetar efter en målsättning i antal möten som vi sedan stämmer av och fakturerar efter avslutat event. Vi kan inte garantera antal genomförda one-to one möten i förhand, men utgår alltid från minst 5 möten per partner. One-to- one erbjuds i begränsat antal.


  Annonsering Aktuell Hållbarhet: 

  Som partner enligt någon av ovan alternativ erbjuder vi möjligheten till marknadsföring inför och efter eventet till rabatterade priser. Ni väljer givetvis helt budskapet i denna annonsering som kan vara helt fristående från eventet. (ordinarie pris ca 70 000kr.

  • Helsida i Aktuell Hållbarhet, förslagsvis den 21 november som delas ut på plats
  • 2 Nyhetsbrev av Aktuell Hållbarhet
  • Banner annons med 20 000 visningar (placering 2) på Aktuell Hållbarhet och Företagsrankningen


  Tillägg: 
  Annonsering Hållbart Näringsliv digitalt 

  •  4 veckor online 25 % SOV format 500x240 eller 300x250
  • 2 valfria nyhetsbrev

  Annonsering Hållbart Näringsliv inkl content                                     

  • 4 veckor online 25 % SOV format 500x240 eller 300x250
  • 2 valfria nyhetsbrev med publicering av content artikel
  • Publicering 1 månad online samt produktion av content 

  Annonsering I bilagan Hållbart Näringsliv 

  • Helsidan i Hållbart Näringsliv
  • Räckvidd 328 000
  • Format 248 x 372 Helsida
  • Produktion av content artikel


  Kontakta oss

  Norah Miller
  norah.miller@bbm.bonnier.se

  Partneransvarig,
  +46 738 52 19 61

  Jenny Elmqvist
  jenny.elmqvist@bbm.bonnier.se

  Partneransvarig,
  +46 70 090 37 69